Medlemsbetingelser

Velkommen til CrossFit Hobro

Som medlem hos CrossFit Hobro erkender du følgende:

  1. Al træning, aktiviteter og leg i eller omkring CrossFit Hobro, er udelukkende på eget ansvar.
  2. Opbevaring af personlige ejendele i CrossFit Hobro er på eget ansvar.
  3. Børn er velkomne til træning, men det er forældrenes ansvar at instruere disse i, ikke at være forstyrrende for undervisningen eller de øvrige medlemmer. 


Særlige regler for benyttelse af CrossFit Hobro

  1. Trænerens anvisninger skal altid følges.
  2. Holdene har førsteret til udstyr, plads, timere, musik, o.lign.
  3. Møder du ikke op til/melder du afbud under en time inden en booket holdtræning, trækker vi kr. 50,- i bøde. Ved morgenhold kl 6:00 og 7:00 skal afmeldingen ske inden kl 21:00 dagen inden. Hvis du står på ventelisten og automatisk rykker frem på holdet men ikke møder op, bliver der automatisk sendt en bøde til dig, da du derved tager en plads for en anden. 
  4. Rydder du ikke op eller gør rent efter din egen træning trækker vi kr. 100,-
  5. Tager du ikke-medlemmer med i CrossFit Hobro uden aftale trækker vi kr. 100,- 


Medlemsbetingelser

1 Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kortoplysninger mv. bedes du venligst selv tilrette i app’en.


1a Studerende

Personer med et studiemedlemskab er forpligtet til at fremvise gyldig dokumentation ved indmeldelse I CrossFit Hobro samt øjeblikkeligt meddele hvis studiet ophører eller forkortes.


2 Varighed/Medlemskab

Et løbende medlemskab fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. 

Vi opkræver dit medlemskab via kreditkort eller kontant. Kreditkort medlemskab er knyttet til dine kort oplysninger. Disse krypteres efter indtastning. 

Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når perioden der er betalt for udløber. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber. 

Klippekort medlemskab kan fornyes inde i vores app.

Hvis vi ikke kan trække beløbet fra din konto og du ikke selv får rettet dine oplysninger tillægges der et gebyr på 100kr for ekstra administration.


3 Bero/Pause af medlemskab

Skal du på ferie eller er der andet der holder dig fra din træning kan du få sat dit medlemskab i bero. Der skal ved beroperiodens start angives start- og slutdato for beroperioden. For hver måned i bero er prisen 50kr. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges. Såfremt et medlemskab opsiges mens dette er i bero, aktiveres medlemskabet i opsigelsesperioden.


4 Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den betalte periode.

Opsigelsesperioden er løbende måned + 1 måned. Dette betyder at hvis du melder dig ud d. 15 august, så kan du træne indtil slutningen af september. 

Opsigelsen SKAL ske skriftligt til CrossFit Hobro.

Sker opsigelsen via Subaio opkræves der et ekstra gebyr på 100kr for ekstra administrationsarbejde.


5 Adfærd

CrossFit Hobro betragtes af mange medlemmer som et “hjem udenfor hjemmet” - Opfør dig derfor, som om at du er gæst hos andre. Behandl tingene ordentlig, giv besked hvis noget er gået i stykker, ryd op løbende efter din træning og gør tingene rene efter brug. Hvis du ønsker at tage en gæst med, så skal dette aftales forinden - gør du ikke dette opkræver vi dig 100 kr pr. person pr. gang. 


6 Prisændringer

CrossFit Hobro forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet via e-mail senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.


7 Medlemsbetingelser

CrossFit Hobro kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på minimum 30 dage. Sådanne ændringer meddeles via email. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 4. 

CrossFit Hobro har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.


Afslutningsvis

Det er dit eget ansvar at følge med i anvisninger og informationer varslet på CrossFit Hobro’s Facebook Members side, hjemmeside og via email. 

Vi skal nok gøre os umage for at skilte med ændringer - vi laver som udgangspunkt også kun ændringer for at gøre stedet bedre for alle.